Το κτήριο λειτουργεί απο το σχολικό έτος 2016-2017 και διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και βοηθητικούς χωρους. Το κτήριο λειτουργεί απο το σχολικό έτος 2016-2017 και διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και βοηθητικούς χωρους. Το κτήριο λειτουργεί απο το σχολικό έτος 2016-2017 και διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και βοηθητικούς χωρους. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες στον Τουριστικό κλάδο της Οικονομίας.Στο σχολείο μας παρέχεται η ειδικότητα 'Υπάλληλος Οικονομίας & Διοίκησης στον Τουρισμό'.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Έχει στόχο να προσφέρει στους μαθητές σύγχρονες γνώσεις, συμβατές με την σύγχρονη αγορά εργασίας, που θα μπορούν να δίνουν στον απόφοιτο την ικανότητα να παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις της Πληροφορικής
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αποτελεί μια επιλογή αιχμής εξαιτίας της εφαρμογής της σε ένα πλήθος συσκευών. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν επαρκείς δεξιότητες που αφορούν την επιδιόρθωση και συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού


Walk with us to know us

Το σχολείο μας για πρώτη φορά εκπόνησε ένα πρόγραμμα e-twinning . Στόχος μας ήταν να μάθουμε και να γνωστοποιήσουμε τη Νικήτη περπατώντας μέσα στο χωριό και δημιουργώντας ένα μονοπάτι με πολιτιστικούς σταθμούς.

Για κάθε σταθμό αναζητήθηκαν πληροφορίες και έτσι έγινε αναφορά στην ιστορία και στον πολιτισμό του τόπου. Το μονοπάτι αφού σχεδιάστηκε παρουσιάστηκε και ηλεκτρονικά με τη βοήθεια του Google map. Το σχολείο συνεργάστηκε με 3 άλλα σχολεία της Τουρκίας (Τραπεζούντα, Σμύρνη, Ακσαράι) τα οποία έφτιαξαν αντίστοιχα ηλεκτρονικά μονοπάτια. Οι μαθητές μας γνωρίστηκαν με άλλους μαθητές, μελέτησαν ,συνεργάστηκαν, δημιούργησαν και τελικά έμαθαν. Για το πρόγραμμα αυτό το σχολείο βραβεύτηκε με ετικέτα ποιότητας e-twinning ενώ του δόθηκε η δυνατότητα να υποβάλλει αίτηση για να γίνει σχολείο e-twinning.

Το σχολείο όμως πέτυχε και τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα Erasmus+ No memorize anymore -Come and play for more που σχεδίασε το σχολείο της Τραπεζούντας και έτσι ανοίχτηκαν νέες προοπτικές για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Επιστροφή...Φωτογραφίες

Δημοφιλή

To 2012-2013 με την εφαρμογή του Νέου Λυκείου το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών των ειδικοτήτων των τομέων. Έτσι από το σχολικό έτος 2014-2015 στο ΕΠΑΛ Νικήτης λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

Επικοινωνία

Το Σχολείο μας βρίσκεται 2,5 Km απο το κέντρο της Νικήτης ακριβώς στη διαστάυρωση προς Ν. Μαρμαρα και Άγιο Νικόλαο.

Διεύθυνση: Νικήτη Σιθωνίας, 63088 Χαλκιδική
Τηλέφωνο: 2375023733
FAX: 2375023733
E-mail: 1epal-nikit@sch.gr