Το κτήριο λειτουργεί απο το σχολικό έτος 2016-2017 και διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και βοηθητικούς χωρους. Το κτήριο λειτουργεί απο το σχολικό έτος 2016-2017 και διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και βοηθητικούς χωρους. Το κτήριο λειτουργεί απο το σχολικό έτος 2016-2017 και διαθέτει ευρύχωρες αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και βοηθητικούς χωρους. ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σχετίζεται με προϊόντα και υπηρεσίες στον Τουριστικό κλάδο της Οικονομίας.Στο σχολείο μας παρέχεται η ειδικότητα 'Υπάλληλος Οικονομίας & Διοίκησης στον Τουρισμό'.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Έχει στόχο να προσφέρει στους μαθητές σύγχρονες γνώσεις, συμβατές με την σύγχρονη αγορά εργασίας, που θα μπορούν να δίνουν στον απόφοιτο την ικανότητα να παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις της Πληροφορικής
ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αποτελεί μια επιλογή αιχμής εξαιτίας της εφαρμογής της σε ένα πλήθος συσκευών. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν επαρκείς δεξιότητες που αφορούν την επιδιόρθωση και συντήρηση εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού


Συχνές Ερωτήσεις

[Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε e-mail στη διεύθυνση του σχολείου με το ερώτημα σας.]

Ποιοί μπορούν να εγγραφούν στην Α' Τάξη ΕΠΑΛ;

Στην Α' τάξη ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν όλοι όσοι έχουν απολυτήριο Γ' τάξης Γυμνασίου.

Οι μαθητές της Α' τάξη ΕΠΑΛ παρακολουθούν όλοι τα ίδια μαθήματα; Υπάρχει κάποιος διαχωρισμός;

Οι μαθητές στην Α' τάξη επιλέγουν Ομάδα Προσανατολισμού. Τα μαθήματα στην Α' τάξη διακρίνονται σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και σε μαθήματα ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που επιλέγουν οι μαθητές.
Στο ΕΠΑΛ Νικήτης υπάρχουν δυο Ομάδες Προσανατολισμού:Τεχνολογικών Εφαρμογών και Διοίκησης και Οικονομίας

Άν επιλέξω μια Ομάδα Προσανατολισμού στην Α' τάξη σημαίνει οτι έχω επιλέξει και ειδικότητα;

Όχι. Οι Μαθητές της Β Λυκείου ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν στην ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξάρτητα από την Ομάδα Προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄Τάξη.

Έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την Α' τάξη ΓΕΛ. Μπορώ να εγγραφώ στην Β' Τάξη ΕΠΑΛ;

Βεβαίως.Στη Β' τάξη ΕΠΑΛ μπορούν να εγγραφούν και οι προαγόμενοι της Α' τάξης ΓΕΛ. Αντιστρόφως στη Α' τάξη ΓΕΛ μπορούν να εγγραφούν και οι προαγόμενοι της Α' τάξης ΕΠΑΛ.

Έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την Γ' τάξη Γυμνασίου. Θέλω να επιλέξω μια ειδικότητα (π.χ Σχεδιαστών Δομικών Έργων) η οποία δεν υπάρχει στο ΕΠΑΛ Νικήτης. Μπορώ να εγγραφώ στην Α' Τάξη του ΕΠΑΛ Νικήτης και αφού την ολοκληρώσω μετά να συνεχίσω σε άλλο ΕΠΑΛ;

Βεβαίως. Κάποιος μπορεί να ολοκληρώσει την Α' τάξη στο ΕΠΑΛ Νικήτης και μετά να συνεχίσει τις σπουδες του στη Β' τάξη σε άλλο ΕΠΑΛ στο οποίο υπάρχει η ειδικότητα που θέλει.

Ποιοι τίτλοι σπουδών παρέχονται απο το ΕΠΑΛ;

Το ΕΠΑΛ χορηγεί Απολυτήριο ισότιμο του Γενικού Λυκείου καί επιπλέον Πτυχίο επιπέδου 3 .

Έχω ολοκληρώσει επιτυχώς την Γ' τάξη ΓΕΛ και έχω πάρει απολυτήριο. Θέλω να εγγραφώ στο ΕΠΑΛ Νικήτης σε μια ειδικότητα ώστε να πάρω και πτυχίο. Σε ποιά τάξη θα εγγραφώ και ποιά μαθήματα θα παρακολουθώ;

Κάποιος που έχει πάρει απολυτήριο απο το ΓΕΛ και θέλει να πάρει και πτυχίο απο μια ειδικότητα του ΕΠΑΛ θα εγγραφεί στη Β' τάξη και θα παρακολουθεί μόνο τα μαθήματα της ειδικότητας που θα επιλέξει. Δεν παρακολουθεί δηλαδή τα μαθήματα γενικής παιδείας (όπως Φυσική, Νέα Ελληνικά κλπ).

Πώς μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου στη Τριτοβάθμια Εκαπαίδευση (ΤΕΙ) απο το ΕΠΑΛ Νικήτης;

Το ΕΠΑΛ Νικήτης δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσει κάποιος τις σπουδές του σε Ανώτατα Τεχνολογικά Εκαπιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις σχολές Αστυφυλάκων στις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και στην Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε). Για να εισαχθεί στις παραπάνω σχολές της χώρας θα πρέπει να εξεταστεί Πανελλαδικά σε 2 μαθήματα της ειδικότητας που επέλεξε και σε 2 μαθήματα γενικής παιδείας.

Ποιά μαθήματα πρέπει να δώσω για την εισαγωγή σε ΤΕΙ;

Οι υποψήφιοι των ημερησίων ΕΠΑΛ της ομάδας Α εξετάζονται στα μαθήματα γενικής παιδείας 'Μαθηματικά Ι' και 'Νεοελληνική Γλώσσα' και σε δύο μαθήματα της ειδικότητας που επέλεξαν τα οποία για το σχολικό έτος 2015-2016 θα καθορίστουν με υπουργική απόφαση που θα δημοσιεύτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ενδεικτικά τα δύο μαθήματα της ειδικότητας είναι:

Για τον τομέα Οικονομικών $ Διοικητικών Υπηρεσιών:

  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ
  • Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Για τον τομέα Πληροφορικής:

  • Δίκτυα ΙΙ
  • Δομημένος Προγραμματισμός

Για τον τομέα Μηχανολογίας:

  • Εγκαταστάσεις ψύξης
  • Εγκαταστάσεις κλιματισμού

Πώς προκύπτει ο συνολικός αριθμός μορίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις;

Εφόσον αποκτήσουν απολυτήριο εντός του Ιουνίου :

ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Οι κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ της ομάδας Α΄ μπορούν να διεκδικήσουν εισαγωγή στις αντίστοιχες σχολές, εφόσον έχουν πετύχει σύνολο μορίων, τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου δυνατού.

Π.χ χωρίς ειδικό μάθημα: 1000 (με άριστα τα 2000 μόρια)

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Επίσης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει συγκεντρώσει σύνολο μορίων τουλάχιστον ίσο με το μισό του μέγιστου που προβλέπεται για τα τμήματα αυτά, με τον συνυπολογισμό και των μορίων του ειδικού μαθήματος (συντελεστής 2).

Π.χ με ειδικό μάθημα: 1200 (με άριστα τα 2400 μόρια)

***Προκειμένου για τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο υποψήφιος πρέπει να έχει επιτύχει βαθμό στο κάθε ειδικό μάθημα τουλάχιστον το μισό της βαθμολογικής κλίμακας για να συμμετάσχει στη διαδικασία επιλογής.

Π.Χ Για τα Αγγλικά στο παράδειγμα πάνω από 100

Συντελεστές:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι :1,5
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ :1,5
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ1: 3.5
ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ2: 3.5
Eιδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής: 2
Eιδικό μάθημα Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο (ο μέσος όρος) με συντελεστή: 2

Παράδειγμα:

ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Μαθηματικά:150 Χ 1,5=225
Νεοελληνική Γλώσσα:120Χ 1,5=180
Μάθημα Ειδικότητας:130 Χ 3,5=455
Μάθημα Ειδικότητας:170 Χ 3,5=595
Συνολικός αριθμός μορίων:225+180+455+595=1455 (με άριστα τα 2000 μόρια)

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: Aγγλικά

Για τα τμήματα για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ Αγγλικά Αγγλικά:150 Χ 2=300
Συνολικός αριθμός μορίων:1455+300=1755 (με άριστα τα 2400 μόρια)

Μπορώ να συνεχίσω τις σπουδές μου στη Τριτοβάθμια Εκαπαίδευση σε Πανεπιστημιακά τμήματα & σχολές (ΑΕΙ) απο το ΕΠΑΛ Νικήτης;

Τα ΕΠΑΛ απο το σχολικό έτος 2016-2017 δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίσει κάποιος τις σπουδές του σε ΑΕΙ για ειδικό ποσοστό επιπλέον θέσεων 1% επί του αριθμού των θέσεων κατά τμήμα, σε τμήματα που είναι αντίστοιχα με τους τομείς που αποφοιτούν οι μαθητές.ΣΕΠ

Ο Σχολικός και Επαγγελματικός Προσανατολισμός έχει ως βασικό σκοπό να παρέχει τις βασικές κατευθύνσεις όσον αφορά τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία του μαθητή. Παράλληλα προσπαθεί να αναδείξει τις δεξιότητες του και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητα του που θα τον βοηθήσουν στην επαγγελματική του πορεία.

Δημοφιλή

To 2012-2013 με την εφαρμογή του Νέου Λυκείου το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε αναπροσαρμογή του προγράμματος σπουδών των ειδικοτήτων των τομέων. Έτσι από το σχολικό έτος 2014-2015 στο ΕΠΑΛ Νικήτης λειτουργούν οι παρακάτω ειδικότητες:

Επικοινωνία

Το Σχολείο μας βρίσκεται 700m ανατολικά απο το κέντρο της Νικήτης και πολύ κοντα στο δρόμο προς Ν. Μαρμαρά και Άγιο Νικόλαο.

Διεύθυνση: Νικήτη Σιθωνίας, 63088 Χαλκιδική
Τηλέφωνο: 2375023733
FAX: 2375023733
E-mail: 1epal-nikit@sch.gr